Kuruluş Amacımız

Yetkin bireylerden her zaman iyi ekipler oluşturmak mümkün olmayabilir. Tarihimiz parlak bireylerden oluşmalarına ragmen büyük zararlara yol açan son derece yanlış kararlar alan ekip örnekleriyle doludur. Çünkü çoğu kez ekibin yetkinliği, üyelerinin yetkinliklerinin toplamına eşit değildir. Oluşan ekibin kendi dinamikleri vardır ki bunlar nasıl yönetildiğine bağlı olarak üyeler arasında sinerjik ya da anatagonistik bir etki yaratabilir. ‘Team up’, ekipleri potansiyellerinin maksimize etmek üzere desteklemek amacıyla kurulmuştur.
 
 
Ekip üyeleri birbirlerini ne kadar iyi tanırlar, güçlü yönlerini, yetkinliklerini, eğilimlerini, değerlerini ve kişiliklerini ne kadar yakından tanırlarsa o ölçüde etkin işbirlikleri oluşturabilirler. Amacimiz bu tanıma-anlama’sürecini hızlandırmak, bu arada da ekip çalışmasını güçlendiren, ‘çatışma yönetimi’, ‘ikna sanatı’,yaratıcı süreçleri hızlandıran davranış modelleri konularında ekip üyelerine yeni yetkinlikler kazandırmaktır.

PROGRAM

Team Building Boot Camp

 

Gün Öğleden Sonra

 • Toplantı, tanıtımlar, hedefler, brifingler,
 • Kişisel testler (çatışma yönetimi)
 • Ekip Dinamikleri Teorisi, ikna bilim

Gün (Isteğe Bağlı)

 • Ekip görüş egzersizi
 • 'Sizin için ne yapabilirim?' Takım çalışması (RAM-RACI)
 • Ekip geri bildirimi ve ayrılışları
 

Gün

 • Yaratıcı süreçleri destekleyen davranışlar,
 • Takım kurma oyunları ve faaliyetleri
 • Öğle yemeği ve geri bildirim
 • Takım kurma oyunları ve faaliyetleri
 • Geri bildirim

Gün

 • Takım kurma oyunları aktiviteleri
 • Öğle yemeği ve geri bildirim
 • Takım Oluşturma faaliyetleri
 • Geri bildirim