TEAM UP

Kuruluş Amacımız

Yetkin bireylerden her zaman iyi ekipler oluşturmak mümkün olmayabilir. Tarihimiz parlak bireylerden oluşmalarına ragmen büyük zararlara yol açan son derece yanlış kararlar alan ekip örnekleriyle doludur. Çünkü çoğu kez ekibin yetkinliği, üyelerinin yetkinliklerinin toplamına eşit değildir. Oluşan ekibin kendi dinamikleri vardır ki bunlar nasıl yönetildiğine bağlı olarak üyeler arasında sinerjik ya da anatagonistik bir etki yaratabilir. ‘Team up’, ekipleri potansiyellerinin maksimize etmek üzere desteklemek amacıyla kurulmuştur.

HEDEFLER
  • Ekibin ,ekip dinamiklerini, çatışma yönetimini, ikna sanatını ve yaratıcı süreçlerini destekleyen teorik bilgilerin edinmesini sağlamak.
  • Ekip üyelerinin birbirlerinin karakter özelliklerini, eğilimlerini, kişisel değerlerini veya etkinlikleri bakımından daha yakından tanımalarını sağlamak.
  • Ekip üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde daha olumlu ve yapıcı davranış biçimleri sergilemelerini sağlamak.
  • Ekibin top yekün performansını arttırmak.

Ekip üyeleri birbirlerini ne kadar iyi tanırlar, güçlü yönlerini, yetkinliklerini, eğilimlerini, değerlerini ve kişiliklerini ne kadar yakından tanırlarsa o ölçüde etkin işbirlikleri oluşturabilirler. Amacimiz bu tanıma-anlama’sürecini hızlandırmak, bu arada da ekip çalışmasını güçlendiren, ‘çatışma yönetimi’, ‘ikna sanatı’,yaratıcı süreçleri hızlandıran davranış modelleri konularında ekip üyelerine yeni yetkinlikler kazandırmaktır.