Alaçatı Çocuk Kampı

Günümüzde teknolojik gelişmelerin giderek artması nedeniyle kitlelerin fiziksel aktiviteleri de buna bağlı olarak azalmaktadır. Maalesef bu kitlenin büyük bir çoğunluğunu da çocuklar oluşturmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde fiziksel aktiviteler, çocuklara aktif bit yaşam biçimi edinmelerini sağlamanın yanı sıra büyüme ve gelişmelerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sayede hareketsizliğe bağlı aşırı kilo alımı ve ilerde oluşabilecek birçok rahatsızlığın önüne geçilebileceği de unutulmamalıdır.
 
Uzun bir eğitim yılını çocuklarımız başarılı olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için çok çalışarak geçirdiler. Çocukların boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile yaptıkları sosyal aktiviteler sosyalleşmeleri ve toplumda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için oldukça önemlidir. Maalesef çoğu çocuk yaz tatillerinde boş zamanını evde bilgisayar veya televizyon başında geçirmektedir.
 
Alaçatı çocuk kampı, çocukların yaz tatilini değerlendirmek için birçok aktiviteyi içerisinde barındıran en iyi alternatiftir. Bu tarz aktivitelerin çocukların fiziki sağlık gelişimi üzerine önemli olumlu etkileri vardır. Ayrıca çocukların kişisel beceri ve yeteneklerinin artmasına ve yaratıcı güçlerinin gelişmesine yardımcı olur. Çocukların boş zamanlarını sportif ve sosyal aktiviteler ile doldurması, ilerleyen zamanlarda toplumsal açıdan saldırganlığı azaltmak, kişilerin karşılaştıkları olumsuzluklar ile başa çıkabilmesi, okul ve iş hayatlarında daha başarılı olmalarında katkı sağladığı kanıtlanmıştır.
 
Apartman dairelerinde yaşayan, zamanının büyük çoğunluğunu ders çalışarak televizyon izleyerek ya da bilgisayar başında geçiren çocukların gittikçe artan çarpık kentleşme ve kalabalık şehir hayatı nedeniyle park alanları gibi yerlerde zaman geçirmesi de gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle günümüzde çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılayacak, enerjilerini doğru yere kanalize edebilecek sportif aktiviteler ve diğer faaliyetler oldukça önem kazanmıştır. Alaçatı çocuk kampı, Alaçatı surf koyunda en iyi konuma sahip okul olarak çocukların doğa ve temiz hava ile birlikte zaman geçirmesi için en güzel imkanlara sahiptir.
 
Alaçatı çocuk kampında rüzgar surf eğitiminin yanında bir çok etkinlik daha mevcuttur. Kamp süresince çocuklarımıza bireysel becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra takım çalışmasını da aşılamak, paylaşma, araştırma yetilerini kazandırmak ve yeni dostluklar edinmelerini sağlamak en önemli amacımızdır. Alaçatı çocuk kampının en önemli özelliği en iyi güvenlik tedbirleri ve eğitmenlerimiz ile birlikte çocuklarımızı eğlendirirken eğitmektir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki sportif ve sosyal aktiviteler çocuklarımızın ahlaki gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir. Çünkü bu tarz aktivitelerin çoğu toplu halde ve iş bölümü ile yapılır. Bu da çocukların hem fiziken hem de ruhen daha dengeli bir yapı kazanmasını sağlamaktadır. Boş zamanlarını yaşıtları ile beraber oyun ve belli faaliyetler yaparak geçiren çocukların ahlaki yargı düzeylerinin diğerler çocuklara göre daha gelişmiş olduğu görülmektedir.